Dobrovolná pomoc při hledání pohřešovaných osob v přírodním terénu

Na těchto stránkách naleznete spojení na kontaktní osoby i odkazy na internetové stránky různých organizací či skupin, zabývajících se pátráním po pohřešovaných osobách. Ve většině případů jsou tyto organizace zaměřeny na výcvik a využití záchranných psů, s jejichž pomocí je možné prohledat za relativně krátkou dobu velkou oblast. 

 

Co nabízíme…..

 

1.          Bezplatnou pomoc při pátrání po pohřešovaných osobách, u nichž není podezření na kriminální čin a je předpoklad, že                      jsou stále naživu, tedy max. několik dní od začátku pohřešování.

2.          Zajištění cvičených psů pro prohledání vhodných vytipovaných prostor (lesy, louky, strže, lomy, nikoliv pak obytné zóny,                    okolí velkých silnic či železnice), případně prohledání vodních ploch

3.          Zdravotnické zajištění při pátrání

4.          Technické zajištění pátrací akce

             a.  Vlastní radiostanice

             b.  Vlastní mapové podklady vč. možnosti tisku map na místě

             c.  Vlastní GPS u každého psovoda pro zpětné vyhodnocení pohybu psovoda

             d.  Možnost zajistit lezecký tým

             e.  Možnost zajistit člun na prohledání vodních ploch

5.           Komunikaci se zástupci Policie ČR a ostatních složek IZS v případě potřeby

6.           Na místo se dopravíme ve svých vozidlech na vlastní náklady

 

Jak probíhá pátrání…..

 

1.          Prvotní informace se vymění telefonicky

2.          Po příjezdu na místo je potřeba osobní setkání s organizátorem pátrání nebo Policií ČR, kde se dohodnou detaily a                            rozsah pátrání, informace o pohřešovaném a domluví se prostory k prohledávání

3.          O výsledku se informují zástupci obce, místního Mysliveckého sdružení a případně Policie ČR

4.          Prostor k prohledání se rozdělí na jednotlivé sektory o velikosti zhruba 150 tisíc m2, ty se rozdělí mezi psovody, nahrají                      se jim do GPS a ti je následně vyrazí prohledat.

5.          Psovodi vyráží vždy ve dvojici, psovod + doprovod s ohledem na vlastní bezpečnost

6.          Stále jsou ve spojení s velením pomocí radiostanic nebo mobilních telefonů, aby mohli reagovat na průběh pátrání

7.          Po prohledání přiřazených oblastí se psovodi vrátí na štáb, kde se nahraje do PC záznam jejich prošlé trasy a vyhodnotí                    se.

8.          V případě negativního nálezu se daná oblast buď prohledá znovu, nebo se psovodi přesunou na jinou vytipovanou                            oblast.

9.          Naši psi jsou cvičeni na hledání primárně živých lidí.

10.        Průměrná rychlost pátrání je až 100tis m2 lesa za 1 hodinu, přičemž jeden tým (psovod + pes + doprovod) vydrží                              pracovat zhruba tři hodiny, poté potřebují několikahodinovou přestávku

11.        Výsledek pátrání je následně v mapovém podkladu poskytnut organizátorům nebo Policii ČR a to v tomto formátu